AS "LatRailNet" ir valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" meitas uzņēmums, kas saskaņā ar Dzelzceļa likumu veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas - lēmumu pieņemšanu par jaudas sadali, vilcienu ceļu iedalīšanu, tai skaitā gan par piekļuves noteikšanu un novērtēšanu, gan par atsevišķu vilcienu ceļu iedalīšanu, un lēmumu pieņemšanu par infrastruktūras maksām, tai skaitā maksas noteikšanu un iekasēšanu.

AS "LatRailNet" ir dibināta 2010.gada 27.decembrī. Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja un rīkotājdirektore ir Justīna Hudenko. Uzņēmuma valdē darbojas valdes loceklis Guntars Lapiņš.

JUSTĪNA HUDENKO

Valdes priekšsēdētāja, rīkotājdirektore

Dzimusi 1975.gada 17.jūnijā

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē ieguvusi ekonomikas doktora grādu.

Iepriekš strādājusi VAS "Latvijas dzelzceļš" koncerna meitas uzņēmumos, ieņemot AS "LatRailNet" finanšu direktores un SIA "LDz Infrastruktūra" galvenās ekonomistes amatus.

Dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicēju starptautiskās darba grupas CHRISTINE locekle, PRIME (the Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe) locekle, North Sea- Baltic Rail Freight Corridor pārvaldes locekle

Pilnvaru termiņš no 22.07.2016. līdz 21.07.2021.

GUNTARS LAPIŅŠ

Valdes loceklis

Dzimis 1970.gada 22.oktobrī

Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā ieguvis profesionālo maģistra grādu muitas un nodokļu administrēšanā

Iepriekš bijis VAS "Latvijas dzelzceļš" meitasuzņēmuma SIA "LDz infrastruktūra" valdes loceklis un juridisko un administratīvo lietu direktors. Pirms darba koncernā ieņēmis vadošus amatus dažādās Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienībās.

Pilnvaru termiņš no 08.08.2016. līdz 07.08.2021.

Dzelzceļa likums nosaka, ja koncerna valdošais uzņēmums (kapitālsabiedrība) ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, bet šā koncerna atkarīgā sabiedrība ir pārvadātājs, publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas veic cits šā koncerna atkarīgais uzņēmums (kapitālsabiedrība), kas pats nav pārvadātājs un ir neatkarīgs publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanā.

Direktīvā 2012/34/ES noteikts, ka dalībvalstis nodrošina, ka būtiskās funkcijas, kuras nosaka vienlīdzīgu un nediskriminējošu piekļuvi infrastruktūrai, uztic iestādēm vai uzņēmumiem, kas paši nesniedz nekādus dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus. Neatkarīgi no organizatoriskās struktūras ir jāspēj pierādīt, ka šis mērķis ir sasniegts.

Plašāku informācija par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskajām funkcijām skatīt šeit.


Statūti

Informācija par akcionāru sapulcēm 2020.gadā

Valdes reglaments

Valdes locekļu atalgojums

Sadarbības partneru biznesa ētika