AS "LatRailNet" maksai par minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām var piemērot atlaides.

Neatkarīgi no tiešo izmaksu principa visas atlaides no maksas, ko piemēro pārvadātājam, atbilst šādiem nosacījumiem:

1) Atlaides nav lielākas par infrastruktūras pārvaldītāja administratīvo izmaksu faktisko ietaupījumu (izņemot 2.punktā minēto gadījumu), un, nosakot atlaides apmēru, nevar ņemt vērā izmaksu ietaupījumu, kas jau ir ietverts piemērotajā maksā

2) AS "LatRailNet" var ieviest visiem infrastruktūras lietotājiem pieejamus maksas aprēķināšanas shēmā paredzētus līdzīgus atlaižu nosacījumus attiecībā uz konkrētām satiksmes plūsmām, paredzot atlaides, ko piemēro noteiktā laikposmā, lai veicinātu jaunu dzelzceļa pakalpojumu attīstību, vai atlaides, ar kuru palīdzību rosina nepietiekami izmantotu līniju izmantošanu

3) Atlaides var attiekties tikai uz maksu, ko piemēro konkrētai infrastruktūras daļai

4) Līdzīgiem pakalpojumiem piemēro maksas aprēķināšanas shēmā paredzētus līdzīgus atlaižu nosacījumus, kuri nediskriminējošā veidā attiecas uz visiem pārvadātājiem

Attēli:
“Ķemeri” by Chris (CC BY 2.0)
"Spring in Riga" by Kārlis Dambrāns (CC BY 2.0)