AS “LatRailNet” paziņojums par vienības vidējo tiešo izmaksu apmēru visā tīklā

Saskaņā ar AS “LatRailNet” 2019.gada 23.decembra valdes lēmumu Nr.JALP-1.3/100-2019 (prot. Nr.JALP-1.2/100-2019) “Par infrastruktūras maksas lielumu indeksāciju periodam no 2020.gada 1.februāra” ir apstiprināti indeksētie maksas par DzL 12.1panta pirmajā daļā minēto minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām (turpmāk – infrastruktūras maksa), lielumi periodam no 2020.gada 1.februāra.

Šajā saistībā AS “LatRailNet” publicē informāciju par visu izmaksu parametru kravu un pasažieru pakalpojumu grupās vienības vidējo tiešo izmaksu apmēru visā tīklā atbilstoši spēkā esošajiem indeksētajiem infrastruktūras maksas lielumiem:


  AS “LatRailNet” paziņojums par vienības vidējo tiešo izmaksu apmēru visā tīklā periodā no 2020.gada 1.februāra


 

Attēls:
“Railways” by Ignat Gorazd (CC BY 2.0)

Komentāri slēgti