AS “LatRailNet” piedāvā ieskatu PRIME KPI dzelzceļa darbības rādītāju pārskatā par 2021. gadu

AS “LatRailNet” piedāvā ieskatu Eiropas Komisijas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju platformas (PRIME) pētījuma rezultātos par būtiskākajām indikatoru (KPI) grupām, kurām ir nozīmīga loma dzelzceļa infrastruktūras uzlabošanā un attīstībā. Pētījums veikts PRIME platformas ietvaros, šobrīd piedāvājot pārskata rezultātus par 2017. - 2021.gadu.

Ikgadējā pētījumā piedalījās 19 Eiropas valstu infrastruktūru pārvaldītāji. Pētījumā tika apskatītas indikatoru grupas par dzelzceļa nozares galvenajām tendencēm, finanšu rādītājiem, drošību, vidi, infrastruktūras pārvaldītāju darbības precizitāti un Eiropas dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu (ERTMS), kā arī citas ne mazāk nozīmīgas indikatoru grupas.


DZELZCEĻA NOZARES GALVENĀS TENDENCES     


FINANŠU RĀDĪTĀJI    


  DROŠĪBA


VIDE


DARBĪBAS PRECIZITĀTE


ERTMS


Eiropas Dzelzceļa Infrastruktūras Pārvaldnieku Platforma (PRIME) tika izveidota 2013. gadā no Eiropas Komisijas transporta un mobilitātes ģenerāldirektorātu (DG MOVE) un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldniekiem Eiropā. Tās galvenais mērķis ir uzlabot sadarbību starp dzelzceļa infrastruktūras pārvaldniekiem visā Eiropā. Turklāt platforma atbalsta un veicina Eiropas dzelzceļa politikas īstenošanu un izstrādā snieguma salīdzināšanu labāko prakšu apmaiņai.

Kopā ar Eiropas Komisiju un Eiropas Dzelzceļa aģentūru (ERA), PRIME pašlaik ir 37 nozares dalībnieki, ieskaitot visus galvenos ES dalībvalstu un EFTA dalībvalstu Šveices un Norvēģijas infrastruktūras pārvaldniekus. Kā novērotāji piedalās četras Eiropas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldnieku nozares asociācijas.

Ikgadējā pētījumā piedalījās 19 dažādu Eiropas valstu infrastruktūru pārvaldītāji. Pētījumā tika apskatītas indikatoru grupas par dzelzceļa nozares galvenajām tendencēm, finanšu rādītājiem, drošību, vidi, infrastruktūras pārvaldītāju darbības precizitāti un Eiropas dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu (ERTMS), kā arī citas ne mazāk nozīmīgas indikatoru grupas.

Iepazīties ar PRIME KPI 2021 ārējo ziņojumu iespējams, sekojot saitei šeit!

Komentāri slēgti