Publicēts jaudas sadales shēmas projekts publiskai apspriešanai

Ievērojot, ka 2016.gada 04.augustā spēkā stājās Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumi Nr.472 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi”, AS “LatRailNet”, pamatojoties uz Dzelzceļa likuma 27.panta vienpadsmito daļu, ir izstrādājusi “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēmas” projektu.

Gadījumā, ja ieinteresētajām personām, kurām šī shēma tiks piemērota, ir kādi priekšlikumi, lūdzam tos divu nedēļu laikā no shēmas projekta publicēšanas, tas ir, līdz 2016.gada 23.augustam, nosūtīt tos AS “LatRailNet”, izmantojot oficiālos saziņas līdzekļus.

Iepazīties ar “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēmas” projektu var Dokumentu projektu sadaļā.

Komentāri slēgti