Maksas lielumi pārvadājumiem tirgus segmentos ar iepriekš rezervētiem vilcienu ceļiem

AS “LatRailNet” valde 2019.gada 30.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/75-2019 “Par dzelzceļa infrastruktūras jaudas nodrošinājuma maksām un visu izmaksu parametru vienības vidējām tiešajām izmaksām 1 vilcienu kilometra darbības rādītāja vienībai periodam no 2019.gada 1.oktobra” (pielikumā), ar kuru ir noteiktas infrastruktūras maksas pārvadājumiem tirgus segmentos ar iepriekš rezervētiem vilcienu ceļiem.


 AS “LatRailNet” 2019.gada 30.septembra valdes lēmums Nr.JALP-1.3/75-2019


Attēls:
“Gray electronic calculator buttons” by Bernt Rostad (CC BY 2.0)

 

Komentāri slēgti