Latvijas Republikas likumi:

Ministru kabineta noteikumi:

SPRK tiesību akti:

  • Metodika maksas aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem, SPRK padomes 2011.gada 21.septembra lēmums Nr.1/21 (Tiesību akts ir zaudējis spēku)
  • Maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu piemērošanas kārtība, SPRK padomes 2011.gada 16.jūnija lēmums Nr.1/11 (Tiesību akts ir zaudējis spēku)
  • Maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu norēķinu kārtība, SPRK padomes 2011.gada 16.jūnija lēmums Nr.1/10 (Tiesību akts ir zaudējis spēku)