25.09.2019.

AS “LatRailNet” noteikumu “Maksas aprēķināšanas shēma” grozījumi (PROJEKTS) PDF
AS “LatRailNet” noteikumu “Maksas aprēķināšanas shēma” grozījumi (PROJEKTS) MS Word

AS “LatRailNet” noteikumu “Maksas iekasēšanas shēma” grozījumi (PROJEKTS) PDF
AS “LatRailNet” noteikumu “Maksas iekasēšanas shēma” grozījumi (PROJEKTS) MS Word

AS “LatRailNet” noteikumu “Jaudas sadales shēma” grozījumi (PROJEKTS) PDF
AS “LatRailNet” noteikumu “Jaudas sadales shēma” grozījumi (PROJEKTS) MS Word

28.08.2019.

AS “LatRailNet” noteikumu “Maksas aprēķināšanas shēma” grozījumi (PROJEKTS) PDF
AS “LatRailNet” noteikumu “Maksas aprēķināšanas shēma” grozījumi (PROJEKTS) MS Word

06.12.2017.

AS “LatRailNet” Maksas iekasēšanas shēmas pielikuma grozījumu projekts (PROJEKTS) PDF
 AS “LatRailNet” Maksas iekasēšanas shēmas pielikuma grozījumu projekts (PROJEKTS) MS Word

07.09.2017.

AS “LatRailNet” Maksas aprēķināšanas shēmas 11. nodaļas grozījumu projekts (PROJEKTS) PDF
 AS “LatRailNet” Maksas aprēķināšanas shēmas 11. nodaļas grozījumu projekts (PROJEKTS) MS Word

15.11.2016.

AS “LatRailNet” noteikumi “Maksas aprēķināšanas shēma” (PROJEKTS) PDF
AS “LatRailNet” noteikumi “Maksas aprēķināšanas shēma” (PROJEKTS) MS Word

AS “LatRailNet” noteikumi “Maksas iekasēšanas shēma” (PROJEKTS) PDF
AS “LatRailNet” noteikumi “Maksas iekasēšanas shēma” (PROJEKTS) MS Word

Priekšlikumu iesniegšana līdz 2016.gada 15.decembrim

08.08.2016.

 AS “LatRailNet” noteikumi “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēma” (PROJEKTS) PDF
AS “LatRailNet” noteikumi “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēma” (PROJEKTS) MS Word

Priekšlikumu iesniegšana līdz 2016.gada 23.augustam.