Publicēti AS “LatRailNet” apstiprinātie grozījumi jaudas sadales shēmā

AS “LatRailNet” 2020.gada 16.oktobrī ir apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2016.gada 06.septembra noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2016 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēma” (valdes lēmums Nr.JALP-1.3./42-2020). Minētie grozījumi ir pieejami sadaļā Tiesību akti.


Grozījumi AS “LatRailNet” 2016.gada 06.septembra noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2016 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēma” (apstiprināti 16.10.2020., prot. Nr. JALP-1.2./75-2020)


 

Komentāri slēgti