Veikti grozījumi AS “LatRailNet” maksas iekasēšanas shēmas pielikumā

AS “LatRailNet” 2017.gada 14.decembrī ir apstiprinājusi (prot. Nr.JALP-1.2/49-2017) grozījumus “Maksas iekasēšanas shēmas” pielikumā attiecībā uz infrastruktūras maksas iekasēšanas kārtību periodā līdz tiks apstiprināta infrastruktūras maksa atbilstoši jaunajai maksas aprēķināšanas shēmai.

Grozījumi paredz iespēju pārvadātājiem veikt avansa maksājumus par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem un ļaus nodrošināt savlaicīgu pārvadātāju saistību izpildi pret publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju.

Apstiprinātie “Maksas iekasēšanas shēmas” 2017.gada 14.decembra grozījumi Nr.JALP-7.6/06-2017 (prot.Nr.JALP-1.2/49-2017) pieejami sadaļā AS LatRailNet shēmas. Skatīt dokumentu šeit!

Attēls:
“Train 2” by Ricardo Liberato (CC BY 2.0)

 

Komentāri slēgti